Trädgårdsarbete

Skötsel
-       Gräsklippning
-       Ogräsrensning
-       Trimning av gräs, sly, äng
-       Gödsling, kalkning
-       Bevattning 
-       Lövkrattning

Beskärning
-       Buskar och häckar
-       Rosor
-       Träd